Privacy statement


Bedrijfsgegevens

De gegevens die in deze Monitor worden verzameld, worden verwerkt door:

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 64 69 700
E-mailadres: info@mijnbiologischmedicijn.nl

 

Doelomschrijving

Het doel van deze Monitor is om de kennis over geneesmiddelengebruik en bijwerkingen uit te breiden, dan wel te verdiepen. Het gaat hierbij om kennis over de bijwerking wat betreft onder anderen het type, het beloop, het herstel, (mogelijke) risicofactoren, de behandeling, de impact, de belasting. De kennis wordt verkregen in een onderzoeksgroep met één overeenkomstig kenmerk, zoals een bepaalde aandoening of het gebruik van een geneesmiddel(groep) of vaccin, zodat patiënten en zorgverleners meer inzicht krijgen in reeds bekende bijwerkingen, dan wel om nieuwe bijwerkingen te signaleren.

Bijwerkingencentrum Lareb hoopt hiermee antwoorden te kunnen geven op vragen zoals:

De persoonsgegevens die in deze Monitor worden gevraagd, worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt volgens het algemene privacyreglement van Bijwerkingencentrum Lareb. De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden gebruikt voor registratie als deelnemer aan deze Monitor om te kunnen waarborgen dat één persoon zich als unieke deelnemer van deze Monitor kan registreren om zo dubbele registraties te voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden.

U kunt als deelnemer door Bijwerkingencentrum Lareb benaderd worden voor aanvullende informatie over de antwoorden die u heeft gegeven in de vragenlijst. Wij kunnen u ook vragen om een enquête in te vullen om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren. De uitkomsten van deze enquêtes worden uitsluitend gedeeld met het management van Bijwerkingencentrum Lareb.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt ten behoeve van een publicatie. Deze publicatie bevat alleen onderzoeksresultaten en zijn niet herleidbaar tot een individueel persoon.


Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden in deze Monitor verwerkt:


Delen met derden

Indien in een vragenlijst een bijwerking wordt opgegeven zal deze bijwerking met de belangrijkste medische gegevens maar zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon) worden gedeeld met: 


Het doel hiervan is om de medicijnveiligheid zowel nationaal (landelijk) als internationaal te kunnen bewaken


Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling

De gegevens die in deze Monitor worden verzameld worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in een onderzoeksdatabase van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde database waar alleen zorgvuldig gekozen medewerkers die over de juiste inlogcodes beschikken leesrechten toe krijgen.


Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt te allen tijden een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. U kunt voor een dergelijk verzoek een e-mail sturen aan info@mijnbiologischmedicijn.nl of bellen met telefoonnummer: 073 – 64 69 700. Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen 4 weken afhandelen.


Bewaartermijnen contact- en onderzoeksgegevens

Uw contactgegevens (uw voorletter(s) indien opgegeven, uw voornaam indien opgegeven, uw tussenvoegsel(s) indien opgegeven, uw a chternaam indien opgegeven en uw e-mailadres) die in dit onderzoek wordt gevraagd, worden tot 1 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Daarna worden deze contactgegevens verwijderd. De onderzoeksgegevens worden in principe tot 15 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Na 15 jaar wordt bekeken of de onderzoeksgegevens nog steeds bruikbaar zijn voor de bewaking van de medicijnveiligheid. Hierna wordt door Bijwerkingencentrum Lareb een besluit genomen over het bewaren of verwijderen van deze onderzoeksgegevens.


Beveiliging

Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De onderzoeksgegevens worden verzameld via deze website, welke geheel beveiligd is middels een Transport Layer Security (TLS)-certificaat waardoor alle informatie tijdens het transport afgeschermd blijft en niet leesbaar is voor derden. Dit is te controleren in uw browserbalk waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

Nadat u een registratie heeft gedaan op deze website zal er ter verificatie van uw e-mailadres een activatielink naar de opgegeven mailbox worden verzonden. Deze activatielink blijft maximaal 48 uur geldig.

Uw persoonsgegevens en uw wachtwoord worden middels een encryptie (versleuteld) in de onderzoek database opgenomen. De algemene onderzoeksgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb en daarbij expliciet de medewerkers die beschikken over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten.


Gebruik van Google Analytics op website

Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, met als doel de website te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb heeft een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres. De optie ‘gegevens delen’ is uitgezet en Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.